Nie z tego świata
fot. jess bailey / UNSPLASH.COM

Nie z tego świata

Człowiek nie ma żadnej mocy, by ustanawiać królem tego, który jest Królem od wieków i na wieki. Ale może i powinien uznać w swym życiu królowanie Chrystusa.

Czy ty jesteś Królem? Takie pytanie Piłat zadał oskarżonemu Jezusowi podczas przesłuchania. Odpowiedź Mistrza z Nazaretu jest – jak na Ewangelię – dość rozbudowana. „Tak, jestem królem” – stwierdza dobitnie. I zaraz łączy owo królowanie z prawdą: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,37). Wcześniej natomiast Jezus tłumaczy: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom” (J 18,36). Jaki sens w świetle tych wypowiedzi Chrystusa mają np. słowa: „Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”? To fragment z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, złożonych na Jasnej Górze w 1956 roku. Jaki sens miał akt, którego dokonali polscy biskupi 19 listopada tego roku w Łagiewnikach?

Królowanie prawdy

Jeśli królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, to w jaki sposób Polska lub jakiś inny kraj może być „Jego królestwem”? Trzeba tutaj zauważyć, że słowo „świat” nie jest w Biblii jednoznaczne. Z jednej strony świat to rzeczywistość nie tylko stworzona przez Boga, ale będąca miejscem, w którym Bóg wychodzi człowiekowi na spotkanie, by go zbawić. Z drugiej jednak strony świat oznacza to, co sprzeciwia się Bogu i jego Słowu. Tę perspektywę widzimy właśnie w pismach Janowych. Stąd przestroga: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie!” (1 J 2,15).

Wypowiedź Chrystusa, że Jego królestwo nie jest stąd, nie oznacza zatem, że nie ma ono nic wspólnego z doczesnym

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się

Nie z tego świata
Dariusz Kowalczyk SJ

urodzony w 1963 r. – jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 2003-2009 prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego....