Alicja Andrzejewska-Zając

urodzona w 1978 r. – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim, kustosz w Pracowni Grafiki Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Autorka oraz współautorka wystaw: „Dialog Mistrzów. Callot-Goya-Tiepolo”, „Gdańsk i okolice 1793-1914. Miasto-ludzie-wydarzenia” oraz cyklu ekspozycji „Między Słowami” prezentujących ryciny i rysunki ze zbiorów gdańskiego muzeum.

Współautorka publikacji Hans Memling. Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku, stanowiącej kompendium aktualnej wiedzy na temat dzieła.