Litania do Eucharystii
Oferta specjalna -25%

Hewel. Wszystko jest ulotne oprócz Boga

3 opinie
Wyczyść

Nakarm nas swoim Ciałem, Panie (powtarza się)

Eucharystia stoi w centrum życia Kościoła.

Eucharystia jednoczy niebo z ziemią.

Eucharystia zawiera w sobie i przenika całe stworzenie.

Dar Eucharystii nie ogranicza się tylko do przeszłości.

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie musi wyczekiwać zaświatów, aby otrzymać życie wieczne.

Ci, którzy przyjmują Eucharystię, otrzymują przedsmak przyszłej pełni.

W Eucharystii Chrystus sprawia, że Jego obecność w uczcie i ofierze jest obietnicą ludzkości odnowionej Jego miłością.

Wszyscy, którzy uczestniczą w Eucharystii, muszą podjąć zadanie zmiany życia, aby stało się ono całe eucharystyczne.

Kościół wzrasta zawsze wtedy, kiedy na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyża.

Poprzez ofiarę eucharystyczną ciągle odnawia się i zacieśnia zjednoczenie z Chrystusem.

W komunii sakramentalnej Chrystus przyjmuje każdego z nas i zacieśnia z nami więzi przyjaźni.

Komunia eucharystyczna w najwspanialszy sposób przynosi wcielenie w Chrystusa, ustanowione w chrzcie świętym przez dar Ducha Świętego.

Ziarnom rozdziału między ludźmi głęboko zakorzenionym z powodu grzechu przeciwstawia się moc Ciała Chrystusa odradzająca jedność.

Kult, którym otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła.

Tajemnica komunii jest tak doskonała, że prowadzi do szczytu wszelkich dóbr.

W komunii eucharystycznej znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie.

W komunii eucharystycznej dosięgamy Boga w Trójcy Jedynego i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami.

Eucharystia jest szczytem życia duchowego i celem wszystkich sakramentów.

Wspólnota prawdziwie eucharystyczna nie może się zamykać w sobie.

Eucharystia tworzy komunię i rodzi komunię.

Eucharystia jest darem, który Boski Oblubieniec nieustannie czyni z siebie dla Kościoła–Oblubienicy.

Do chleba anielskiego nie można się zbliżać bez pokory.

Eucharystia zapewnia pokarm nie tylko poszczególnym osobom, lecz i całym ludom.

Eucharystia kształtuje kultury inspirujące się chrześcijaństwem.

Ku temu najświętszemu sakramentowi może nas prowadzić Maryja.

Maryja jest „niewiastą Eucharystii” w całym swoim życiu.

Eucharystia jest tajemnicą wiary, która zmusza nas do najpełniejszej uległości Słowu Bożemu.

Istnieje głębokie podobieństwo między fiat wypowiedzianym przez Maryję i amen, które wypowiada każdy wierny przyjmujący Ciało Pańskie.

Pamiątka śmierci Chrystusa w Eucharystii oznacza ciągły dar Maryi jako naszej Matki.

Wpatrując się w Maryję, poznajemy przemieniającą siłę obecną w Eucharystii.

Najświętsza Eucharystia jest skarbem Kościoła.

Najświętsza Eucharystia jest sercem Kościoła.

Najświętsza Eucharystia jest rękojmią spełnienia, którego pragnie każdy człowiek.

Każde pragnienie świętości musi czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej.

W tym sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia.

W Eucharystii Chrystus wędruje razem z nami jako nasza moc i nasz wiatyk w podróży.

W Eucharystii Chrystus czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich.

Ojcze nasz

przeł. Joanna Petry–Mroczkowska

Litania skompilowana przez Petera Johna Camerona OP na podstawie Ecclesia de Eucharistia. Dominikanin zachował kolejność występowania poszczególnych wezwań w encyklice.

Litania do Eucharystii
Peter John Cameron OP

dominikanin z Prowincji św. Józefa w USA, były redaktor naczelny amerykańskiego „Magnificat” (odpowiednik polskiego „Oremusa”, ale znacznie bogatszego w treść), autor sztuk teatralnych i wykładowca homiletyki w Dominican House of Studies i Catholic University of America w Wa...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze