fot. archiwum redakcji

Ewa Kraskowska

urodzona w 1954 w Poznaniu – polska literaturoznawczyni, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu teorii i historii literatury, w ostatnich latach poświęconych głównie dziejom myśli feministycznej i pisarstwa kobiecego.

Profesor zwyczajna w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM.

Autorka książki Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego.