Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

urodzony w 1963 r. – kapucyn, doktor filozofii, spowiednik i kierownik duchowny osób konsekrowanych i świeckich, rekolekcjonista, jeden z inicjatorów Szkoły dla Spowiedników.

Od 1985 roku w Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, od 1992 kapłan.

Autor publikacji z zakresu filozofii, antropologii kultury i nowej religijności.