cytat z książki 12 lekcji św. Tomasza Duchowa mądrość na burzliwe czasy której autorem jest Kevin Vost

LEKCJA ÓSMA: Bądź mężczyzną! Bądź kobietą!

SUMA

Musimy pamiętać, że Bóg stworzył nas mężczyznami i kobietami. A zatem bądź mężczyzną (lub kobietą), jakim (jaką) stworzył cię Bóg. Bycie męskim jest czymś bardzo dobrym dla mężczyzn, a bycie kobiecą czymś bardzo dobrym dla kobiet, i jedynie dzięki zjednoczeniu męskości z kobiecością może się zrodzić nowe życie. Powinniśmy zdobywać wiedzę na temat mocnych stron i darów obu płci i wzrastać w tym, co dzielimy, wzajemnie się wspierając. Powinniśmy odrzucać małoduszność, czy też małość duszy, która uznawałaby męskość bądź kobiecość za „toksyczne” zamiast za życiodajne. Powinniśmy wzrastać w cnocie męstwa i modlić się o wszystkie pozytywne i trwałe cnoty, jakie jej towarzyszą: wielkoduszność, wspaniałość, cierpliwość i wytrwałość, abyśmy mogli nadal dążyć do wielkich dóbr i działać na ich rzecz, znosząc po drodze trudy i pokonując zło, ze świadomością, że dzięki darowi męstwa udzielonemu nam przez Ducha Świętego i umocnionemu w sakramencie bierzmowania ostatecznie zdobędziemy najwyższą nagrodę, która czeka nas w niebie.

z książki 12 lekcji św. Tomasza. Duchowa mądrość na burzliwe czasy Kevina Vosta

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze