La Anunciación Zwiastowanie obraz Fra Angelico

Czy „Panna natenczas psałterz czytała”?

Dwa słowa komentarza Błażeja Matusiaka OP do tekstu Serca zimne jak lód ks. Andrzeja Draguły w styczniowym miesięczniku.

Podzielam z ks. Dragułą upodobanie do pieśni „Po upadku człowieka grzesznego”. Słowa o Pannie czytającej Psałterz wywodzą się jednak nie z obyczajów bogatych dam współczesnych autorowi pieśni (jak sugeruje autor), ale ze znacznie starszej tradycji ikonograficznej (por. np. „Zwiastowanie” Fra Angelico z Prado). Ta tradycja nawiązuje z kolei do faktu, iż Magnificat – kantyk Maryi jest utkany ze słów Starego Testamentu, głównie psalmów (szczegółowe paralele zob. René Laurentin, „Matka Pana”, tłum. Z. Proczek MIC, Warszawa 1989, ss. 289-290).

Ostatecznie pieśń adwentowa prowadzi więc do pieśni Maryi zakorzenionej w pieśniach Starego Przymierza.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze