Wojciech Turek SSP

urodzony 6 kwietnia 1972 r. w Radymnie – paulista, członek redakcji najnowszego polskiego przekładu Pisma Świętego, zwanego Biblią paulistów i filmowiec, autor m.in nagrodzonego na belgijskim festiwalu Move Me Production filmu Łucja w krainie realu, od 2018 r. przełożony polsko-ukraińska prowincji.

Do Towarzystwa Świętego Pawła wstąpił w sierpniu 1991 r., a święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 2000 r. z rąk bp. Mieczysława Cisły, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.