Wojciech Grygiel FSSP

urodzony 6 kwietnia 1969 r. w Świdnicy – polski prezbiter katolicki, filozof, chemik, prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.