Verlyn Flieger

urodzona 24 lutego 1933 r. – amerykańska pisarka, redaktor, profesor na wydziale języka angielskiego University of Maryland w College Park.

Prowadzi kursy z mitologii porównawczej, literatury średniowiecznej i dzieł J. R. R. Tolkiena. Napisała wiele książek i artykułów na temat pisarza i jest dobrze znana jako jego badaczka.

Autorka prac A Question of Time: J.R.R. Tolkien’s Road to Faerie, Splintered Light: Logos and Language in Tolkien’s World, Interrupted Music: The Making of Tolkien’s Mythology” (Kent State University Press, 1997, 2002, 2005), paru fantastycznych utworów literackich oraz redaktorem nowego krytycznego rozszerzonego wydania krótkiej opowieści Tolkiena Smith of Wootton Major.