Verlyn Flieger

urodzona 24 lutego 1933 r. – amerykańska pisarka, redaktor, profesor na wydziale języka angielskiego University of Maryland w College Park.

Prowadzi kursy z mitologii porównawczej, literatury średniowiecznej i dzieł J. R. R. Tolkiena. Napisała wiele książek i artykułów na temat pisarza i jest dobrze znana jako jego badaczka.

Autorka prac A Question of Time: J.R.R. Tolkien’s Road to Faerie, Splintered Light: Logos and Language in Tolkien’s World, Interrupted Music: The Making of Tolkien’s Mythology” (Kent State University Press, 1997, 2002, 2005), paru fantastycznych utworów literackich oraz redaktorem nowego krytycznego rozszerzonego wydania krótkiej opowieści Tolkiena Smith of Wootton Major.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze