Tomasz Misiewicz

urodzony w 1966 r. – absolwent historii UW, autor artykułów o charakterze kulturalno-społecznym, interesuje się historią, polityką i kabaretem.