Tomáš Machula

urodzony 12 sierpnia 1971 r. w Kyjove na Morawach – inżynier, filozof, teolog, tłumacz, świecki dominikanin, absolwent Wyższej Szkoły Chemiczno-Technologicznej oraz Katolickiego Fakultetu Teologicznego na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Szef katedry filozofii religii Teologicznego Fakultetu na uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach oraz prodziekan do spraw rozwoju tegoż fakultetu. Autor licznych tekstów filozoficznych i teologicznych o charakterze naukowym i popularyzatorskim.