fot. archiwum redakcji

Ryszard Koziołek

urodzony 23 marca 1966 roku – polonista, literaturoznawca, eseista, profesor nauk humanistycznych, od 2020 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ryszard Koziołek jest autorem książek, m.in. Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego (1999), Znakowanie trawy albo praktyki filologii (2011), Dobrze się myśli literaturą (2016), Wiele tytułów (2019) oraz zbioru esejów Czytać, dużo czytać (Czarne, 2023). Opracował edycję powieści Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego w serii Biblioteki Narodowej (2004).

W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. W 2016 jego książka Dobrze się myśli literaturą została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim. W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

Był członkiem jury Nagrody Literackiej Nike (2012–2015).

Jest stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”, felietonistą „Polityki”.

Razem z Ewą Niewiadomską prowadzi podcast Poczet Pisarzy Polskich.

Mieszka w Katowicach.

Profesor Ryszard Koziołek był gościem pierwszego z jubileuszowych spotkań z okazji 50-lecia miesięcznika „W drodze”, pt. Sienkiewicz oglądałby Netflix: