fot. W drodze

Robert Reguła OP

urodzony w 1966 r. w Drzewicy k. Opoczna – dominikanin, duszpasterz, koordynator duszpasterstw akademickich w diecezji bielsko-żywieckiej, obecnie wikariusz parafii i duszpasterz Polaków w St. Mary’s Priory w Irlandii.

Od 1985 roku w Zakonie Kaznodziejskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 roku.

Pracował w Poznaniu (duszpasterz akademicki), Ustroniu-Hermanicach (przeor i proboszcz).

Życzenia imieninowe przyjmuje 7 czerwca.