fot. W drodze

Robert M. Rynkowski

urodzony 10 listopada 1971 r. w Suwałkach – polski pisarz, publicysta, doktor teologii dogmatycznej UKSW, teolog, urzędnik, redaktor w Kancelarii Senatu RP. Zajmuje się głównie problematyką z zakresu eschatologii i antropologii teologicznej.

Artykuły i recenzje publikował w „Więzi”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze” i „Przeglądzie Powszechnym”.