Robert Haściło

urodzony w 1966 r. – psycholog, trener, specjalizuje się w warsztatach z psychoedukacji: komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, treningi rozwoju osobistego, prowadzi również treningi dla dorosłych wyrosłych w rodzinach z problemem uzależnienia.