Przemysław Urbańczyk

urodzony 21 października 1951 r. – mediewista archeolog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Autor 12 książek i ponad 350 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku.

Mieszka w Warszawie.