Paweł Nawalaniec MIC

marianin, przełożony domu zakonnego i dyrektor Ośrodka rekolekcyjno-wypoczynkowego w Grzybowie.