Paweł Klimczak OP

urodzony w 1975 r. w Rzeszowie – dominikanin, dyrektor Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, a zarazem prezes Fundacji DSFT, rektor i wykładowca teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1994 roku. W 2001 r. otrzymał święcenia kapłańskie i obronił pracę magisterską z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Następnie studiował we Fryburgu Szwajcarskim pod kierunkiem prof. Gillesa Emery OP. W 2012 r. obronił pracę doktorską poświęconą chrystologii św. Tomasza z Akwinu, opublikowaną rok później jako Christus Magister. Le Christ Maître dans les commentaires évangéliques de saint Thomas d’Aquin (Academic Press, Fribourg 2014).

Jego teologiczne zainteresowania dotyczą przed wszystkim chrystologii, teologicznej refleksji Akwinaty, a także średniowiecznej egzegezy Pisma Świętego.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 czerwca.