Gilles Emery OP

urodzony w 1962 r. w Sierre, w Szwajcarii – dominikanin, jeden z najwybitniejszych znawców teologii św. Tomasza z Akwinu, od 1997 roku profesor na Uniwersytecie we Fryburgu, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej.

W 1989 r. złożył śluby wieczyste i otrzymał święcenia kapłańskie. Pięć lat później obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie we Fryburgu, a w 1997 r. otrzymał tytuł profesora teologii dogmatycznej na tej samej uczelni.

Jako naukowiec najbardziej zasłużył się głębszemu zrozumieniu średniowiecznej refleksji nad tajemnicą Trójcy Świętej, choć dał się również poznać jako wnikliwy komentator problemów teologii współczesnej. Autor licznych artykułów i tłumaczonych na wiele języków książek, wśród których warto wymienić monumentalne dzieło: La Trinité créatrice: Trinité et création dans les commentaires aux Sentences de Thomas d’Aquin et de ses précurseurs Albert le Grand et Bonaventure. W serii Dominikańskiej Biblioteki Teologii ukazało się polskie tłumaczenie jego książki Teologia trynitarna Świętego Tomasza z Akwinu.

Osiągnięcia naukowe ojca Emery`ego OP są doceniane w środowisku akademickim. Pełni w związku z tym szereg funkcji w rozmaitych instytucjach. Należy do redakcji kilku czasopism naukowych z dziedziny teologii tomistycznej. Jest członkiem Papieskiej Akademii im. św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (wcześniej przez kilkanaście lat udzielał się w niej korespondencyjnie), wchodzi w skład kadry Instytutu „Philantropos” we Fryburgu, naukowego towarzystwa tomistycznego „la Société Thomiste” w Paryżu, Międzynarodowej Komisji Teologicznej, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych, i wielu innych. W 2017 roku został także laureatem „Premio Internazionale San Tommaso d’Aquino” (Międzynarodowej Nagrody im. św. Tomasza z Akwinu).

The Thomistic Doctrine of God and Dominican Spiritual Life

En quoi saint Thomas est-il un disciple de saint Dominique?