Marian Zawada OCD

urodzony 21 września 1958 r. w Katowicach – ojciec Marian od Niepokalanego Serca Maryi OCD, karmelita bosy, absolwent Akademii Ekonomicznej, w wieku 25 lat wstąpił do Zakonu oo. Karmelitów Bosych, doktoryzował się na podstawie pracy Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, wykładowca w WSD oo. Karmelitów Bosych i w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, przeor klasztoru w Krakowie.

Opublikował ponad 40 książek i około 250 artykułów.

Strona ojca Zawady OCD.