Maria Łączkowska

dziennikarka, recenzentka książek, wieloletnia dziennikarka poznańskiego radia „Emaus”.