Marek Gryn SDB

salezjanin, misjonarz, przez wiele lat pracował w Albanii, mieszka w Polsce.