Marek Doskocz

urodzony w 1983 r. – absolwent technikum ekonomicznego w Prudniku, studiował 3 semestry teologię w seminarium duchownym, obecnie przygotowuje się do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej, interesuje się filozofią i teologią oraz kognitywistyką, pisze wiersze i eseje.