Luca Giani

urodzony w 1990 r. – obywatel Watykanu, syn szefa żandarmerii watykańskiej, studiował międzynarodowe stosunki gospodarcze na Georgetown University w Waszyngtonie, służył jako dyplomata wolontariusz w Zakonie Maltańskim.

Pracuje w firmie inwestycyjnej. Mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Born 1990. Citizen of the Vatican, the son of the head of the Corps of Gendarmerie of Vatican City, studied international economic relations at Georgetown University in Washington. Working in the investment company, he lives in the United States.