Lech Jeziorny

urodzony w 1959 r. – przedsiębiorca, menedżer, działacz gospodarczy, w stanie wojennym internowany, ekspert Centrum Adama Smitha.

Mąż i ojciec trzech córek. Mieszka w Krakowie.