fot. archiwum redakcji

ks. Wiesław Przyczyna

urodzony w 1953 r. w Annopolu – polski prezbiter katolicki, były redemptorysta, absolwent studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, profesor nauk teologicznych, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich, przewodniczący Komisji Języka Religijnego PAN, kierownik Katedry Komunikacji Religijnej UPJPII. Członek Prezydium Rady Języka Polskiego PAN, członek Komisji Kultury Żywego Słowa PAN.

Zainteresowania naukowe: retoryka, homiletyka, liturgika, język religijny.

Wybrane publikacje: Fenomen kazania (Kraków 1994), Język Kościoła [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci (red. W. Pisarek, Kraków 1999), Zasady pisowni słownictwa religijnego (2004).

Za osiągnięcia naukowe odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Mieszka w Krakowie.