Katarzyna Herbert

urodzona 23 listopada 1929 w Zarzeczu w województwie lwowskim – polska tłumaczka i działaczka kulturalna, wdowa po Zbigniewie Herbercie, założycielka Fundacji im. Zbigniewa Herberta przyznającej Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta.

Z jej inicjatywy w dniach 27-29 października 2014 r. odbyły się obchody 90. rocznicy urodzin poety, współorganizowane przez Fundację im. Zbigniewa Herberta i Bibliotekę Narodową.