Jolanta Olech USJK

urodzona 21 lipca 1940 r. – urszulanka szara (Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego), socjolog, pracowała w domach zgromadzenia we Włoszech, w Skandynawii i w Polsce, przez wiele lat należała do zarządu generalnego zgromadzenia.

15 sierpnia 1973 roku złożyła śluby wieczyste w Pniewach, a w miesiąc później została skierowana do pracy w Delegacji i Nuncjaturze Apostolskiej w Skandynawii, z siedzibą w Danii.

Jako pierwsza zakonnica z Polski, w 2006 roku została mianowana na okres 5 lat, konsultorką Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a w Polsce – konsultorką Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego. W związku z tymi obowiązkami uczestniczyła w licznych spotkaniach o charakterze międzynarodowym, między innymi w I Światowym Kongresie Życia Konsekrowanego w Rzymie.

Była przewodniczącą Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, a dziś jest sekretarką generalną tej Konferencji.

W latach 1995-2007 przełożona generalna. W kwietniu 2008 roku została mianowana sekretarką generalną Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Ma na swoim koncie liczne publikacje i opracowania, odnoszące się przede wszystkim do życia konsekrowanego i własnego Zgromadzenia.

Mieszka w Warszawie.