Joanna Heidtman

doktor nauk humanistycznych, psycholog, socjolog, doradca personalny i trener motywacyjny, kilkanaście lat pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obecnie prowadzi indywidualne sesje doradcze oraz warsztaty i treningi dla grup. Opublikowała m.in. W zgodzie z sobą, w zgodzie z innymi.

Mieszka w Warszawie.