Janusz Kaczmarek OP

dominikanin, kierownik Centralnego Katalogu Bibliotecznego, członek Komisji Bibliotecznej, mieszka w Krakowie.

Był dyrektorem Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Jest inicjatorem zastosowania systemu bibliotecznego Koha najpierw w bibliotekach dominikańskich, a potem również w bibliotekach Federacji FIDES. Jest administratorem centralnego katalogu FIDES oraz Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych w systemie Koha.

W przeszłości zajmował się stroną internetową Zakonu Dominikanie.pl.