Janusz Danecki

urodzony 6 października 1946 r. w Katowicach – polski arabista i islamista, językoznawca i literaturoznawca, tłumacz klasycznej i współczesnej literatury arabskiej, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor wielu artykułów dotyczących zagadnień kultury islamu, świata arabskiego oraz muzułmańskiej myśli politycznej. Wydał m.in. książki: Kultura i sztuka islamu (Warszawa 2003), Arabowie (Warszawa 2001).