Jan Jandourek

urodzony 12 maja 1965 r. w Nowym Mieście nad Metują, Czechosłowacja – czeski socjolog, eseista i pisarz, studiował na Wydziale Teologicznym Cyryla i Metodego w Litomierzycach i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Autor książki Radziłem się dróg. Rozmowy z ks. Tomásem Halíkiem, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze (2001).