Jakub Turbasa

urodzony w 1985 r. – architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, studiował także na wydziale Architettura Civile Politechniki Mediolańskiej, krawiec (pochodzi ze słynnej rodziny krakowskich krawców), interesuje się współczesną architekturą sakralną, której poświęcił wiele artykułów.

Pracował w biurze projektowym Ingarden & Ewý Architekci (2008-2010), na uczelni jako współprowadzący zajęcia projektowe w klasie mistrzowskiej Roberta Koniecznego [KWK Promes] na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii (2009-2012).

Założyciel oraz główny prowadzący koła naukowego „Współczesna Architektura Sakralna” w Krakowskiej Akademii.

Laureat licznych konkursów architektonicznych. Autor i współautor projektów architektonicznych, w tym wielu sakralnych.

Autor książki Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów (2019, Biblioteka Więzi).

Mieszka w Krakowie.

Strona Jakuba Turbasy.