Hanna Sołtysiak

absolwentka teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci). Nauczyciel religii, doradca metodyczny nauczycieli religii. Zaangażowana w katechezę przygotowującą dzieci pięcio-, sześcioletnie do sakramentu Eucharystii.

Hanna Sołtysiak jest członkiem Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej i doradcą metodycznym nauczycieli religii. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy katechetycznej z dziećmi i młodzieżą. Od roku 1995 prowadzi katechezę przygotowującą dzieci do wczesnej Komunii Świętej.

W latach 2015–2016 publikowała felietony w ramach „Duchowych Interakcji” na łamach „Przewodnika Katolickiego”.

Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się jej dwie książki dla dzieci Oto wielka Tajemnica oraz Tajemnica spowiedzi. Wkrótce ukaże się książka Prezent z nieba. 12 historii od przyjaciela z ilustracjami Justyny Kulik.