Grzegorz Łęcicki

urodzony 13 marca 1958 r. w Warszawie – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, apologetyk, teolog kultury i mediów, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW.

Miłośnik filmu i kinematografii, szczególnie polskich filmów fabularnych.

Warszawiak z urodzenia i wychowania. Mąż i ojciec.