Grzegorz Jasiński

urodzony w 1949 r. – nauczyciel w podpoznańskim gimnazjum, kawaler.