Ewa Kazimiera Fleran

urodzona w 1964 r. – absolwentka WSP w Słupsku oraz Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego w Warszawie, odpowiadała za formację osób świeckich w Szkole Wiary i Nowej Ewangelizacji.

Od 2001 roku przełożona Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża.

Mieszka w Szczecinie.