David W. Fagerberg

urodzony 15 sierpnia 1952 roku – amerykański naukowiec, doktor teologii liturgii na Uniwersytecie Yale, od 2003 roku wykładowca na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Notre Dame.

Zainteresowania naukowe Fagerberga to teologia liturgii, a w jej ramach: metodologia, teologia sakramentalna i liturgika. Istotną część swoich badań poświęcił lex orandi (normie modlitwy) jako podstawie lex credendi (normy wiary). Podkreśla rolę liturgii jako miejsca spotkania Boga z ludzkością. Interesuje się również Cerkwią prawosławną, lingwistyką, scholastyką oraz myślą G. K. Chestertona i C. S. Lewisa.

Jest autorem artykułów publikowanych zarówno w czasopismach naukowych i popularnych jak i podręcznikach do teologii. Napisał także wiele książek, m.in. Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, która w polskim tłumaczeniu ukazała się nakładem Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.