bp Jacek Grzybowski

urodzony 11 sierpnia 1973 r. w Wołominie – doktor habilitowany filozofii, profesor UKSW, gdzie wykłada filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii, diecezjalny duszpasterz akademicki diecezji warszawsko-praskiej, od listopada 2020 r. biskup pomocniczy tejże diecezji.

Od lat młodzieńczych związany z formacyjnym Ruchem Światło-Życie (Oaza).

W latach 1992-1998 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 r. w Warszawie.

Pracował jako wikariusz w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Stanisławowie (1998-2000). Był wikariuszem parafii św. Trójcy w Ząbkach (2000-2003), kapelanem w Zgromadzeniu Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi w Zielonce (2003-2004).

Podjął też studia specjalistyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w 2004 r. uzyskał tytuł doktora filozofii. W latach 2004-2013 był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej w Warszawie-Tarchominie i dyrektorem Biblioteki Seminaryjnej. W 2013 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, a od 2014 r. jest profesorem nadzwyczajnym UKSW.

W latach 2013-2017 był rezydentem w parafii św. Łukasza Ewangelisty na warszawskim Tarchominie.

Od 2017 r. jest członkiem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych, a od 2018 r. członkiem Rady Kapłańskiej diecezji warszawsko-praskiej.

Od 2017 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim i dyrektorem Domu Słowa Bożego Arka na Grochowie w Warszawie.

Autor m.in. Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki (2013), Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły tożsamość narodowa w perspektywie metafizyki (2012).

Jest rezydentem w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie-Tarchominie.

Aktywny na Twitterze.