Bogusław Jasiński

urodzony w 1953 r. – doktor filozofii, estetyk oraz pisarz.

Laureat nagrody ministerialnej I. stopnia im. St. Wyspiańskiego. Członek stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą.

Autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych, Myślenie Heideggerem, Tezy o ethosofii, Zagubiony ethos, Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger.