Bartłomiej Dobroczyński

urodzony w 1958 r. – polski psycholog, doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ, ornitolog amator oraz admirator muzyki, badacz rzeczy mrocznych i egzotycznych.

Autor książek Ciemna strona psychiki, III rzesza popkultury i inne stany oraz wywiadu-rzeki z Jurkiem Owsiakiem. Publikował m.in. w „Znaku”, „Charakterach”, „Tygodniku Powszechnym”.

Mieszka w Krakowie.