fot. archiwum redakcji

Barbara Beaumont

dominikanka klauzurowa, należy do wspólnoty w Herne w Belgii.

Napisała doktorat o historii mniszek dominikańskich we Francji w okresie rewolucji francuskiej.

Jest współautorką jubileuszowej publikacji Sainte-Marie de Prouilhe. 800 Years of Dominican History 1206-2006 oraz innych prac z historii Zakonu Kaznodziejskiego.