Anna Zajchowska

doktor historii, mediewistka, adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW oraz członek zespołu działającego w Instytucie Historii PAN przygotowującego edycję kolejnych tomów Monumenta Vaticana – źródła papieskie do dziejów Polski.

Zajmuje się przede wszystkim historią i kulturą intelektualną dominikanów polskich w średniowieczu, średniowiecznym kaznodziejstwem oraz historią papiestwa.