fot. archiwum redakcji

Andrzej Wiśniewski

doktor filozofii, superwizor treningu psychologicznego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracował w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Od 2012 był przewodniczącym Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Zmarł 25 sierpnia 2016 r. w Warszawie.

Andrzej Wiśniewski has PhD in philosophy. He was the supervisor of psychological training and psychotherapy for the Polish Psychologists’ Asscociation at the Polish Psychiatric Asscociation.

He worked at the Training and Psychotherapy Institute 'Laboratorium Psychoedukacji’ in Warsaw. From 2012 he was the Chairman of the Board of the Polish Integration in Psychotherapy Association.

He died on August 25, 2016 in Warsaw.