Andrzej Morka OP

Andrzej Morka OP

urodzony w 1969 r. – dominikanin, dr teologii PAT, duszpasterz akademicki, Bibliotekarz Studium i konwentu w Krakowie.

Autor książki Doświadczenie Boga w Gułagu.

Życzenia imieninowe przyjmuje 30 listopada.