Jeśli nie post, to co?

Jeśli nie post, to co?

Odchudzanie jak najbardziej kojarzy się z postem. I tu, i tam wysiłek, odmawianie sobie rzeczy dobrych i przyjemnych, aby osiągnąć pozytywny skutek. Można mieć wrażenie, że – w dobie powszechnie panującego w Europie konsumpcjonizmu i hedonizmu – idea odchudzania ma szansę, przynajmniej częściowo, zastąpić ideę poszczenia.

Rachunek zysków i strat

Wzniosłe i uniwersalne motywy ascezy postnej oddają pole wątkom zindywidualizowanym i doraźnym. Jest to skądinąd symptom naszej współczesnej „duchowości” – jeśli jeszcze można używać tego określenia w odniesieniu do sfery naszego życia, która wykracza poza materię. Atrakcyjny wygląd, zdrowie (czyli długowieczność i uniknięcie cierpienia) stają się na tyle ważne, że warto, byśmy poddali się wymagającym i męczącym praktykom, niewiele ustępującym niektórym znanym od dawna w Kościele działaniom ascetycznym. Czyżbyśmy więc mieli do czynienia z nową, współczesną formułą ascezy, a co za tym idzie – rozumienia i przeżywania Wielkiego Postu? W pewnym sensie byłaby ona rzeczywiście wskazana. Wciąż, a w dzisiejszych czasach może nawet w palący sposób, aktualna jest bowiem konieczność przekonującego odniesienia treści teologicznych do konkretnego doświadczenia życiowego człowieka.

Jeśli podstawowe prawdy wiary, takie jak Wcielenie, Tajemnica Paschalna, Zbawienie, są dla nas – mocno zanurzonych w biegu i presji spraw bieżących – coraz mniej uchwytne, to zarówno Kościół, jak i każdy z wierzących stają przed niemałym wyzwaniem. Można więc pokusić się o reinterpretację wydarzeń paschalnych – na przykład w kategoriach odchudzania (i, zapewne, jeszcze w paru innych). Tutaj, czy chcemy czy nie, dochodzimy jednak do pewnych granic. Możemy się z tym zgodzić lub nie, jednakże czujemy chyba wewnętrznie, że odchudzanie – wbrew pozorom – bynajmniej nie kwalifikuje się do praktyk wielkopostnych. Co więcej, w pewnym sensie znajduje się w konflikcie z Wielkim Postem. Dlaczego? Bo dotyczy tylko czyjejś doraźnej korzyści. Jest transakcją. W Wielkim Poście chodzi natomiast o coś, co wymyka się wszelkim ludzkim bilansom i co zdecydowanie wykracza poza wymiar jednostkowy. Owszem, inwestowany jest tam pewien wysiłek, ale bez jednoznacznego efektu. Nawet jeśli się pojawi

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się