Oddać życie

Śmierć jako temat literacki. Śmierć jako zagadnienie do pojęcia, zrozumienia i omówienia. Wreszcie – śmierć jako strata, żałoba, rozpacz, śmierć do przeżycia. O tych wszystkich śmierciach piszą autorzy książki Śmierć warta zachodu, wydanej właśnie przez Wydaw...