fot. archiwum redakcji

Barbara Strzałkowska

doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor UKSW, biblistka.

Barbara Strzałkowska specjalizuje się w księgach mądrościowych Starego Testamentu i studiach nad Septuagintą. Jest cenioną przewodniczką po Ziemi Świętej i krajach biblijnych.

Autorka licznych książek i artykułów naukowych i popularyzatorskich.