Egoizm czy egocentryzm

Często traktujemy te zjawiska zamiennie, wkładając je do jednego worka, w czym pomagają niektóre książki popularno-psychologiczne sugerujące, że „i to”, „i to” dotyczy koncentrowania się na sobie. Tymczasem nie do końca tak jest. Co więcej, trzy fundamentalne...